Dokumentární filmy „Cesty české rozvojové spolupráce“ jsou seriálem, který se snaží zviditelnit výsledky české rozvojové aktivity v prioritních zemích. Filmy mapují působení českých nevládních organizací, soukromých firem, krajů, univerzit a dalších subjektů ve vybraných zemích.

Na tvorbě filmů se podílela Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty a Středisko audiovizuálních služeb Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je podpořen ze státního rozpočtu v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Do současnosti vznikly dokumentární filmy
o Srbsku (2007),
Moldavsku (2009),
Mongolsku (2011)
a v roce 2012 byl dokončen dokument o Bosně a Hercegovině.
Naším cílem je seznámit veřejnost a zejména studenty středních a vysokých škol s tématem rozvojové spolupráce ČR. Každý dokument je také zasazen do politických, historických a kulturních souvislostí v daném regionu.

Rozvojové aktivity ČR v zahraničí jsou téma, se kterým bychom chtěli seznámit veřejnost a zejména studenty středních a vysokých škol. Již v minulosti ke každému dokumentárnímu filmu proběhly veřejné projekce s následnou debatou a letos bychom v tomto chtěli pokračovat s novým dokumentárním filmem o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v Bosně a Hercegovině.

Dokumentární filmy můžete zhlédnout online nebo využijte možnosti stáhnout si je do svého počítače a použít je pro vlastní účely, například výuku. Dokumentární filmy jsou opatřeny anglickými titulky, aby byly srozumitelné i pro nečesky hovořící diváky.

Kontakt

Mgr. Milada Dušková
Katedra rozvojových studí
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
milada.duskova@upol.cz
Tel: 737 751 268

     
© Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 2013 | webdesign: rostanetek