Srbsko

uložit film do PC795x stáhnuto

 

První dokument z řady “Cesty české rozvojové spolupráce – Srbsko” byl natočen v roce 2007.

Hlavní cílovou skupinou pro zhlédnutí dokumentu byly neziskové organizace, krajské úřady a soukromé firmy jako potencionální realizátoři rozvojových projektů.

Rozvojová spolupráce České republiky v Srbsku je zaměřena na sektory životního prostředí, ekonomického rozvoje a sociálního rozvoje. Zvláštní důraz je kladen na předání zkušeností ČR s procesem ekonomické transformace a technického know-how.

Od roku 2011 je rozvojová spolupráce České republiky se Srbskem zaměřena na aktivnější zapojení srbských státních institucí do projektových aktivit. Úspěšně probíhala spolupráce se srbským Fondem životního prostředí, jejímž výsledkemje v roce 2012 zahájený společný projekt výstavby kanalizační sítě v obci Kruščica (v oblasti patřící k nejméně ekonomicky rozvinutým v zemi).

Značná část české pomoci byla v roce 2012 směřována do sektoru zdravotnictví, do sektoru zásobování vodou, sanitace a zemědělství. Geograficky je česká pomoc v Srbsku zaměřena především do regionů Sandžak, kde ČR podporuje především muslimskou menšinu, a Šumadija. V roce 2012 byly dokončeny dva projekty v sektoru zdravotnictví. V již tradičním regionu ZRS ČR v Šumadiji byl uskutečněn projekt zaměřený na prevenci a včasnou detekci ženských nádorových onemocnění a v Arandjelovci projekt na zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče. V roce 2012 bylo opět schváleno pět malých lokálních projektů v celkové hodnotě téměř 1 mil. Kč. Většina z nich je zaměřena na sektor zdravotnictví a zajištění technických pomůcek pro zrakově postižené.

V rámci transformační spolupráce MZV v roce 2012 podpořilo projekty zaměřené na sluchově postižené, posilování pozice nevládních organizací a podporující otevřenost místní samosprávy v celkové výši téměř 5 mil. Kč. Dále byl v roce 2012 realizován projekt náležící k programu „Aid for Trade“, který je zaměřen na podporu a rozvoj vzájemného obchodu.

Srbsko patří k největším příjemcům českých vládních stipendií – v roce 2011 v ČR studovalo 31 stipendistů ze Srbska. Pro akademický rok 2012/13 bylo Srbsku nabídnuto 9 nových vládních stipendií na bakalářské a magisterské studium v českém či anglickém jazyce, která byla plně využita. Z prostředků vyčleněných na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 2011 ČR v zemi realizovala 13 projektů (8 bilaterálních a 5 malých lokálních projektů) v celkové hodnotě 33 mil. Kč. Celková oficiální rozvojová pomoc činila 55,7 mil. Kč. V roce 2012 bylo na projekty ČRA v Srbsku vyčleněno 31,5 mil. Kč.


Zdroj: Česká zahraniční politika a region západního Balkánu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Dostupné z
http://www.mzv.cz/public/58/6/d0/958190_883836_Ceska_zahranicni_politika_a_region_zapadniho_Balkanu.pdf >

     
© Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 2013 | webdesign: rostanetek