Mongolsko

uložit film do PC789x stáhnuto

Filmový dokument vznikl v roce 2011 a jednalo se o první mimoevropskou prioritní zemi, která se v rámci tohoto seriálu natáčela.

Mongolsko je zemí s velmi vysokou a dlouhodobou tradicí dobrých vzájemných vztahů s Českou republikou. V dobách Československa patřilo Mongolsko k důležitým obchodním partnerům (např. výstavba nemocnice v Ulánbátaru, dodávky těžebního zařízení, geologický průzkum apod.).

 Navzdory ekonomickému růstu v posledních letech se Mongolsko potýká s chudobou, nedostatečnou infrastrukturou, špatnou dostupností lékařské péče (zejména v odlehlých oblastech) a nízkou úrovní vzdělání. Podle indexu lidského rozvoje bylo Mongolsko v roce 2011 na 110. místě.

Zemi chybí základní infrastruktura, potýká se s vysokou negramotností, obyvatelé nemají zajištěn přístup ke kvalitní vodě. Ekonomika země je postavena na těžbě nerostných surovin, které jsou bez další přidané hodnoty exportovány.

Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na léta 2010 – 2017 patří Mongolsko do nejvyšší kategorie prioritních zemí, mezi tzv. programové země. Česká republika zde v rámci ZRS působí především v sektorech zásobování vodou a sanitace, výroba a dodávky energie, zemědělství. V menší míře pak v sektorech školství a zdravotnictví

Kromě rozvojových projektů v gesci České rozvojové agentury (ČRA) jsou v Mongolsku rovněž realizovány malé lokální projekty při zastupitelském úřadě (ZÚ) a mongolským studentům jsou nabízena vládní stipendia.

 


Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí. Dostupné z
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/programove_zeme/mongolsko/index.html >

     
© Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 2013 | webdesign: rostanetek