Moldavsko

uložit film do PC783x stáhnuto

V roce 2009 byl dokončen dokument “Cesty české rozvojové spolupráce – Moldavsko”, který plynule navazuje na již existující díl o Srbsku. Dokument je 30minutový a obsahuje i anglické titulky.

Výběr Moldavska souvisí s faktem, že se jedná o nejchudší evropskou zemi, která je na pokraji zájmu veřejnosti. Moldavsko proto patří mezi prioritní zemi zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Česká republika patří v Moldavsku k nejaktivnějším donorům v oblasti rozvojové spolupráce. Ekonomická a sociální situace, dlouhodobý úpadek průmyslové výroby, vysoká nezaměstnanost a záporná migrace spolu s nestabilním politickým prostředím činí z Moldavska málo perspektivní stát, který může z rozvojové spolupráce mnoho získat.

Vytvoření tohoto dokumentu odráží i jednu z priorit předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí roku 2009 – spolupráci mezi členskými zeměmi EU a východní Evropou (Evropa jako globální partner). Zejména tedy posilování vztahů se zeměmi regionu a alokaci adekvátních zdrojů. Dále pak podporu procesu politické a ekonomické transformace, s níž má ČR jako bývalá komunistická země vlastní historickou zkušenost.

S ohledem na charakteristiku rozvojové spolupráce v Moldavsku je dokument vhodný například pro následující vysokoškolské obory: studenty rozvojových studií, politologie a evropských studií, environmentalistiky, sociální práce, žurnalistiky a ekonomické fakulty

 

     
© Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 2013 | webdesign: rostanetek